BN'ers

Dit bedrag heeft Marco Borsato nog op zijn rekening staan

Na de beschuldigingen van ongepaste wangedrag is Marco Borsato's leven volledig ontwricht. De zanger, die ooit immens populair was, is inmiddels geen publiekslieveling meer. Wat is er nog over van zijn inkomsten na de openbaring van de schandalen?

Betasten van minderjarige

Het onderzoek in de zedenzaak tegen Marco Borsato is na een periode van twee jaar officieel afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om tot vervolging over te gaan wegens het onzedelijk betasten van een minderjarige.

Het misbruik wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2019, op een moment waarop het vermeende slachtoffer minderjarig was. De moeder van het betrokken meisje kwam op de hoogte van het misbruik door het lezen van haar dagboek, waardoor de zaak uiteindelijk aan het licht kwam. De voltooiing van het onderzoek heeft twee jaar in beslag genomen, mede vanwege de noodzaak om het handschrift van het slachtoffer te onderzoeken.

Geen werk

De eens zo geliefde zanger is momenteel op alle fronten in de ban gedaan. Hij krijgt geen gelegenheid meer om op te treden, brengt geen nieuwe muziek meer uit en zijn nummers worden niet langer op de radio gedraaid. Het is dan ook begrijpelijk dat hij zich afzondert in zijn penthouse in Alkmaar. Dit alles betekent ook dat zijn inkomsten aanzienlijk zijn afgenomen.

Op 16 oktober dit jaar heeft Marco de financiële cijfers van zijn twee ondernemingen doorgegeven bij de Kamer van Koophandel. Bekendeburen.nl was benieuwd naar de details van deze financiële verslagen en heeft hier onderzoek naar gedaan.. Is er sprake van aanzienlijke financiële verliezen en heeft hij opnieuw miljoenen euro’s verloren?

Inkomsten Marco Borsato

De financiële resultaten brengen enkele verrassende cijfers aan het licht. Aan het einde van 2022 had zijn onderneming Musica E B.V. een eigen vermogen van 6,1 miljoen euro, wat ongeveer tweehonderdduizend euro lager is dan het voorgaande jaar. Maar hoe presteerde zijn tweede onderneming, Musica E Bookings B.V.?

Ook hier zijn de cijfers nog redelijk positief. Het eigen vermogen bedroeg in 2021 638.000 euro en is in 2022 gedaald tot 542.000 euro, wat wel onder de miljoen euro ligt. Opmerkelijk is echter de toename van liquide middelen, die zijn gestegen van 334.000 euro naar iets meer dan 1 miljoen euro.

We kunnen stellen dat, ondanks de boycots, zijn vermogen aanzienlijk intact is gebleven. Bovendien moeten we de overwaarde van zijn penthouse in Alkmaar niet over het hoofd zien. Deze is ongetwijfeld ook enkele honderdduizenden euro’s in waarde toegenomen. Mocht Marco ooit uitgekeken zijn op zijn penthouse weet hij wel dat hij er ook nog eens geld uit haalt.