Entertainment

Het testament van André Hazes ligt op straat: Rachel Hazes wel of geen erfgenaam

Weekblad Prive´ deelt vandaag: ‘De stukken waar het om gaat, het testament van André Hazes, de grote gevolgen van Artikel dertien!’ Ondanks dat de rechter pas volgende week donderdag uitspraak zal doen in de zaak Roxeanne Hazes vs Rachel Hazes, kunnen wij vandaag al opmaken of Rachel wel of geen erfgename is.

Het testament van André Hazes

Volgens De Telegraaf moet het de ergste nachtmerrie van Rachel zijn: het testament van André Hazes sr. ligt op straat. Artikel dertien zal inderdaad ongeluk brengen voor Rachel, als we het testament mogen geloven. Het staat er namelijk, zwart-op-wit:

‘De beschikkingen ten behoeve van mijn echtgenoten – waaronder begrepen zijn eventuele benoeming tot executeur-testamentair – gelden niet, indien mijn huwelijk met mijn echtgenote door mijn overlijden wordt ontbonden en zich ten tijde van mijn overlijden één van de volgende gevallen voordoet:

er is een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed in rechte aanhangig;

er is een beschikking tot scheiding van tafel en bed uitgesproken.

In deze gevallen sluit in mijn echtgenote voor zoveel nodig tevens uit als erfgenaam.’

Rachel verliet in de maanden vóór de dood van André de echtelijke villa en vroeg een echtscheiding aan.

Rachel Hazes is geen erfgenaam

In de rechtbank werd er duidelijk dat Rachel, na verloop van tijd, verzocht om het verzoek tot scheiding in te trekken. Dat kan, maar het is natuurlijk de vraag wanneer mama Rachel dit deed.

Rachel deed dit pas ná haar eerste kerst als weduwe, op 27 december 2004. Dit is drie maanden na het overlijden van de zanger, het zou dus niets meer betekenen voor het verdelen van de erfenis – ondanks dat ze dat misschien wel had gehoopt?

Er werd al eerder gesteld dat Rachel helemaal geen erfgenaam is. Dit gebeurde op 25 juni 2008. Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers vertelt, als er successierechten moeten worden betaald, dat Rachel geen erfgenaam is.

Roxeanne heeft dan tóch gelijk lijkt het, wij zijn benieuwd wat de rechter ervan vindt.

Beeld: NPO3