Entertainment

Rechter doet uitspraak in de zaak tussen Rachel Hazes en Roxeanne Hazes

We hebben allemaal mogen genieten van de rechtszaak tussen Rachel Hazes en Roxeanne Hazes over de erfenis van André Hazes senior. Vandaag deed de rechter uitspraak.

Uitspraak rechter 

De rechter heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak en hierbij is het volgende gezegd.

“De weduwe van [A] is op basis van het testament geen erfgenaam, maar heeft wel recht op zijn nalatenschap. Zij mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen van de Nederlandse volkszanger.” Dit betekent dus dat Rachel op basis van het testament geen erfgenaam is, maar heeft wel recht op het nalatenschap van André.

“Ook mag zij voorlopig de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van [A] voortzetten. Wel moet de weduwe haar dochter kopieën verstrekken van documenten die betrekking hebben op de nalatenschap van de Nederlandse volkszanger.”

Rachel is dus wel uitleg verschuldigd aan Roxeanne.

Het valt ons op dat er tot twee keer toe ‘voorlopig’ staat geschreven in deze uitspraak. Wat betekent dit? Wij denken in ieder geval dat de zaak nog wel een staartje krijgt, maar dat dit toch even tijd nodig heeft.

Rachel moet verschillende documenten laten zien aan Roxeanne, zoals bankafschriften van verschillende bankrekeningen en de aandelenwaardering van de holding die door PWC is opgesteld. Doet Rachel dit niet, dan betaalt ze een dwangsom van 2500 euro per dag tot een maximum van 50 duizend euro.