Entertainment

Volg hier de rechtszaak van Glennis Grace vs Jumbo

Glennis Grace moet vandaag voor de rechter verschijnen door het incident in februari bij de Jumbo in Amsterdam. Hier kan je op de voet volgen hoe het er in de rechtbank aan toe gaat.

Glennis Grace deed wel iets meer dan een vlakke hand

Toen de zoon van Glennis Grace, die tevens morgen voor de kinderrechter moet verschijnen, verwond thuiskwam omdat hij de Jumbo uit was gezet besloot de zangeres verhaal te gaan halen. Wel deed ze iets meer dan verhaal halen. Aan tafel bij Jinek legde ze uit dat ze een vlakke hand in het gezicht van een medewerker had geduwd, maar er lijkt wel meer te zijn gebeurd dan dat. Dit zou volgens RTL Boulevard op beeld staan.

Voorafgaand aan de rechtszaak

Glennis Grace staat vandaag terecht samen met vier medeverdachten. Ze wordt bijgestaan door advocaat Kerem Canatan. Het zou volle bak zijn op de tribune van de rechtbank.

Tijdens de rechtszaak

Er is één verdachte niet aanwezig in verband met de pers die aanwezig is, volgens zijn advocaat is hij nog erg jong. De verdachten worden verdacht van openlijk geweld, het stompen, slaan en achtervolgen van Jumbo-medewerkers. Ook worden er nog verdenkingen over de verdachten persoonlijk gedeeld. Verdachte Dion K. werkte één van de Jumbo-medewerkers tegen de grond, ging op hem zitten en zei het volgende: “Ik pak een mes en steek je ogen uit en sla al je tanden eruit, pannenkoek.

Over Glennis wordt ook wat gezegd. Zij wordt buiten het overstaande nog verdacht van het bedreigen van een medewerker met de volgende tekst: “Motherfucker, ik snij je keel door als je het de volgende keer weer doet.” Ze zou ook een knietje en een klap hebben uitgedeeld. Iets meer dan alleen aan vlakke hand dus.

Er wordt voorgelezen uit het dossier, wat er precies is gebeurd die dag. De zoon van Glennis zou tot vijf keer toe rokend terug zijn gekomen in de Jumbo nadat hij er, tevens zonder geweld, uit werd gestuurd. De Jumbo-medewerkers zouden hem alleen hebben geduwd, van ander geweld zou geen sprake zijn.

Uiteindelijk pakt de zoon van Glennis een winkelmandje en gooit deze naar één van de medewerkers. Uiteindelijk struikelt hij en valt hij ergens tegenaan, toch probeerde hij telkens binnen te komen. Ook gaf hij een Jumbo-medewerker een stomp in het gezicht. “Je weet niet wie ik ben, je weet niet met wie je te maken hebt” en Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal 2 kogels door je kop”, waren uitspraken die hij deed.

De zoon van Glennis zou aan zijn moeder het verhaal vertelt hebben dat hij in elkaar was geslagen door vier Jumbo-medewerkers en dan hij vóór de ingang van de Jumbo aan het vapen was. Achteraf heeft ook Glennis de beelden gezien en werd duidelijk dat het verhaal toch iets anders in elkaar zat.

Glennis geeft aan dat ze samen met haar zoon, het vriendje en haar ex naar de Jumbo is gegaan. Ze heeft tegen het vriendje van haar zoon vertelt om zijn vader te bellen. Van de andere personen was ze niet op de hoogte.

De voorzitter is erg benieuwd wat eigenlijk het doel was van naar de Jumbo toegaan. Glennis geeft aan verhaal te willen halen, wat er precies was gebeurd. Ze had nog een berichtje naar haar ex Dion K. gestuurd en gezegd: “Poten thuis, er gaan koppen rollen.” Op de vraag of ze heeft overwogen de politie te bellen geeft ze het volgende antwoord: “Ik heb het overwogen, maar heb het niet gedaan. Had ik het maar gedaan.”

Jonathan L. is één van de verdachten waarvan Glennis niet wist dat ze er waren blijken gebeld te zijn door de zoon van Glennis. Zij geloofden het verhaal wat hij hen vertelde en hebben geen afspraak gemaakt over wat ze binnen zouden doen. Mohammed K. is de andere verdachte, Jonathan geeft aan hem die dag niet voor de Jumbo te hebben gezien.

De camerabeelden van de gebeurtenis

Er wordt gekeken naar de beelden van de gebeurtenissen bij de Jumbo. Dion K., die tevens zonder advocaat is gekomen, vraagt of er geluid bij de beelden zit aangezien er wordt gezegd dat hij iemand heeft bedreigd. Er zit geen geluid bij de beelden.

Voor de deur van de Jumbo staan Reginald K., Mohammed K. en Jonathan L. Mohammed zou zichzelf in deze beelden niet herkennen volgens zijn advocaat.

De groep gaat via twee verschillende ingangen naar binnen, Glennis en Reginald zouden er achteraan slenteren.

Op de beelden in de winkel is te zien dat Glennis naar een medewerker wijst, er vervolgens naartoe gaat en hem een klap verkoopt. Zij hoofd slaat ervan naar achteren, het was dus zeker geen duwtje. De knie van Glennis gaat omhoog richting de supermarktmedewerker, de voorzitter denkt dat het een knietje was maar dat is niet met zekerheid te zeggen.

Uit een andere hoek is te zien dat Dion K. een medewerker vasthoudt en Jonathan L. haalt uit naar deze medewerker en schopt. Vanachter krijgt deze medewerker een klap van de zoon van Glennis.

Medewerkers worden achtervolgd en ingesloten door de groep. Er wordt geschopt en geslagen. Glennis zou haar zoon proberen tegen te houden, terwijl Dion K. bovenop een medewerker ligt die op de grond ligt. Als de medewerker aan de greep van Dion K. ontkomt, weerhoud Glennis hem ervan om er weer op af te gaan en uit te halen.

Waarom ze via twee ingangen naar binnen kwamen weten ze eigenlijk niet. Volgens de verdachten is het puur toeval, het was volgens hen in ieder geval niet afgesproken.

Na het incident geven Glennis Grace en Reginald K. elkaar een boks ‘als afscheid’. Reginald K. geeft aan dat hij het erg vind dat het tot een vechtpartij is uitgelopen, maar ziet geen reden om naderhand naar de Jumbo te gaan en sorry te zeggen. Toen niet en nu ook niet.

Er wordt aan hem gevraagd of hij het er uiteindelijk nog met zijn zoon over heeft gehad. Die avond bleef zijn zoon ergens anders slaapt zegt hij en de volgende dag heeft hij hem wel ‘naar zich toe gehaald’, maar naar het gesprek en of dat er is geweest wordt uiteindelijk niet meer gevraagd.

Er wordt nogmaals naar bepaalde beelden gekeken, bijvoorbeeld van de klap die Glennis uitdeelde. Volgens haar zou ze geen antwoord krijgen op de vraag of haar kind was geduwd en vervolgens zou ze uitgelachen zijn door de medewerker. De rechter vind dat bijzonder, aangezien de medewerker een mondkapje droeg, maar volgens Glennis kon ze dat aan de ogen zien.

Glennis Grace kan zich in alle chaos niet meer alles herinneren wat er is gebeurd.

Een Jumbo-medewerker verklaart dat Glennis Grace tegen Dion K. riep “Pak ‘m!”, toen hij bovenop de medewerker zat. Glennis kan zich wel herinneren dat dat niet zo is.

Dion K. geeft aan dat zij ‘aanloop met gestrekt been’ oftewel flying kick naar de Jumbo-medewerker ter verdediging was omdat hij op hem af kwam rennen.

Reginald K. zou geen slaande bewegingen hebben gemaakt, maar alleen hebben gepraat. Later zou hij ook proberen de vechtenden tegen te houden.

De verklaringen van de Jumbo-medewerkers worden voorgelezen. Daarin wordt duidelijk dat het er niet op leek dat Glennis de mannen wilden tegenhouden en ze zelfs had hebben opgehitst. Ook zou ze hebben geprobeerd een medewerker in zijn ballen te schoppen.

Er worden veel vragen gesteld, waarom het zover is gekomen en waarom Glennis besloot haar minderjarige kind mee te nemen. Veel spijt heeft ze ervan. Ook Dion K. had gehoopt dat het anders liep.

De Jumbo-medewerkers gaan straks gebruik maken van hun spreekrecht.

Ondertussen hebben de Jumbo-medewerkers verklaringen afgelegd en deze worden door de Officier van Justitie als authentiek en betrouwbaar bevonden.

De zeven geweldplegers stonden volgens de Officier van Justitie allemaal in onderlinge relatie met elkaar. De manier waarop ze de Jumbo naar binnen gingen was duidelijk bedoelt om de medewerkers in te sluiten. “Het overnemen van de Jumbo om daar de dienst uit te maken” is hoe de Officier van Justitie het ziet.

Per verdachte wordt er nu ingegaan of ze zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld. Wat Glennis Grace betreft is dat volgens de Officier van Justitie wettig en overtuigend bewezen. Ook zou zij het initiatief hebben genomen.

Glennis Grace maakte voortdurend deel uit van de groep die geweld aan het gebruiken was. Ook wist ze dat de groep die ‘verhaal zou gaan halen’ bij de Jumbo uit in ieder geval zes personen zou bestaan. Ook was er volgens de Officier van Justitie sprake van voorbedachte rade door de berichten die ze met Dion K. had uitgewisseld een uur voordat ze daadwerkelijk arriveerde bij de Jumbo. De Officier van justitie kan niet bewijzen dat Glennis iemand heeft bedreigd en vraagt daarom om vrijspraak van Glennis voor bedreiging.

Voor zowel Reginald K. en Dion K. is het bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging. In het geval van Dion K. is er ook mishandeling bewezen. Ook Jonathan L. maakte deel uit van de groep en trok zelfs een capuchon over zijn hoofd om herkenning te voorkomen. Mohammed K. is wel degelijk de man die op de beelden staat, ondanks dat hij zegt zichzelf hier niet in te herkennen. In zijn huis werd de kleding van de beelden aangetroffen. Hij maakte ook deel uit van de groep die zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld.

Het OM eist voor de verdachten het volgende:

Glennis Grace – een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand

Dion K. – een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand

Jonathan L. – een taakstraf van 200 uur

Reginald K. – een taakstraf van 150 uur

Mohammed K. een taakstraf van 150 uur en tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf voor de duur van 2 maanden